Kancelaria Prawnicza Ewelina Monika Dudek

Dokumenty potrzebne do czynności notarialnych

[toggles title=”

UMOWY DOTYCZĄCE LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

” speed=500]
[toggle title=”UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ”]

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku , to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 3. zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w przedmiotowym lokalu,
 4. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
 5. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 6. dane z dowodów osobistych.


[/toggle]
[toggle title=”UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO”]

 1. jeśli jest prowadzona księga wieczysta, to potrzebny jest odpis z księgi wieczystej,
 2. zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje,
 3. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia lub np. dokument przydziału ze Spółdzielni), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 4. zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w przedmiotowym lokalu,
 5. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
 6. jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
 7. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 8. dane z dowodów osobistych.


[/toggle]
[toggle title=”SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ”]

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 3. wypis z rejestru gruntów, a gdy na tej działce znajduje się jakiś budynek, to także wypis z kartoteki budynków,
  gdy na działce jest budynek mieszkalny, to jest potrzebne zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w tym budynku,
  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu tej działki,
 4. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
 5. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 6. dane z dowodów osobistych.


[/toggle]
[toggle title=”UMOWA DAROWIZNY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ”]

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 3. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 4. dane z dowodów osobistych,

[/toggle]
[toggle title=”UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO”]

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje,
 3. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą, to bez zaświadczenia lub np. dokument przydziału ze Spółdzielni), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 4. jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
 5. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 6. dane z dowodów osobistych


[/toggle]
[toggle title=”DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ”]

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 3. wypis z rejestru gruntów, a gdy na tej działce znajduje się jakiś budynek, to także wypis z kartoteki budynków,
 4. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 5. dane z dowodów osobistych

[/toggle]

[/toggle]
[/toggles]

[toggles title=”

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

” speed=500]
[toggle title=”PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA”]

potrzebne są jedynie dane z dowodów osobistych.

[/toggle]
[toggle title=”PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA”]

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane z dowodów osobistych.


[/toggle]
[/toggles]

[toggles title=”

SPÓŁKI

” speed=500]
[toggle title=”UMOWA SPÓŁKI”]

 1. wspólników, nazwę spółki, jej siedzibę, kapitał zakładowy i przedmiot działalności (to są najważniejsze informacje),
 2. dane wspólników z dowodów osobistych.


[/toggle]
[toggle title=”PROTOKÓŁ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI”]

 1. muszą się stawić wszyscy wspólnicy
 2. aktualny odpis z KRS-u, tekst jednolity umowy spółki, tekst proponowanych zmian
 3. dane jednego wspólnika z dowodu osobistego, który będzie Przewodniczącym Zgromadzenia.


[/toggle]
[/toggles]

© 2012 Kancelaria notarialna Ewelina Monika Dudek